Kupec lahko, v skladu s 43. členom zakona o varstvu potrošnikov (ZVP), v 14 dneh od prejetja pošiljke odstopi od nakupa in izdelek vrne brez obrazložitve svojega dejanja. Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu po pošti, najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). 

V takem primeru se zavezujemo, da bomo v najkrajšem možnem času kupcu in najkasneje v 30 dneh od prejetja zahtevka za vračilo blaga, vrnili denar za prejeto plačilo. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec ali kot dobropis oz. v obliki darilnih bonov, če se s tem načinom potrošnik izrecno strinja. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščenbonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bonse pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in zato se znesek le-tega, v primeru odstopa od pogodbe, vrne kupcu. 

Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Vrnjeno blago mora imeti vso pripadajočo opremo, originalno embalažo in dokumentacijo. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe: 

  • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe; 
  • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; 
  • pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat (Za odprtje varnostnega pečata se šteje pretrganje ovojne folije ali uničenje varnostne nalepke pri serijski številki.) 

Obvestilo o odstopu lahko kupec izvede v svojem uporabniškem računu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo odda oz. pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi kupec. 

Vračilo blaga se izvede po pošti. Blago se pošlje na sedež prodajalca: Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor, Slovenija.   

Če nakup izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo ta določila ne veljajo. Pravnim ali fizičnem osebam, ki opravljajo pridobitno dejavnost omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. 

  

POSTOPEK VRAČILA BLAGA: 

  1. V svojem uporabniškem računu označite blago, ki ga želite vrniti in izpolnite vse potrebne informacije,
  2. Priložite kopijo računa za blago, ki ga vračate, 
  3. Blago pripravite za transport. Blago ustrezno zaščitite, da bi se izognili poškodbam pri prevozu, 
  4. Blago pošljite na naslov: Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor, Slovenija.