Program zvestobe igabiba (IGABOOSTER)

Splošni pogoji programa IGABOOSTER za uporabe XP zvestobe igabiba

 1. Uredbe urejajo uporabo XP zvestobe igabiba, ki jih je družba Colby d.o.o., matična št. 5721938000, Ob Dravi 6, 2000 Maribor, izdala v okviru programa zvestobe igabiba (v nadaljevanju: programa).
 2. V programu lahko sodelujejo le fizične osebe.
 3. Ko imetnik računa izvede nakup v spletni trgovini igabiba.si za vsak nakup na svoj račun zbere XP zvestobe.
 4. XP zvestobe se dodajo na račun ob nakupu izdelkov v spletni trgovini in sicer brez popusta in brez uveljavljanja že zbranih XP zvestobe. XP zvestobe se izračunajo iz plačanega zneska.
 5. XP se naložijo na igabiba spletni račun stranke v razmerju 1,00 EUR (vklj.) = 3 XP. Zbranih XP ni mogoče uveljavljati v gotovini.
 6. Po določenem zbranem številu XP stranka napreduje v naslednji LEVEL bonitet. LEVEL-i si sledijo:
 • LEVEL 1 : Skupno zbrano število XP 0 - 499
 • LEVEL 25 : Skupno zbrano število XP 500 - 999
 • LEVEL 50 : Skupno zbrano število XP 1000 – 4999
 • LEVEL 100 : Skupno zbrano število XP nad 5000
 1. Količnik možnih pridobljenih XP se z LEVEL-i spreminja:
 • LEVEL 1 = 1 x XP
 • LEVEL 25 = 1,25 x XP
 • LEVEL 50 = 1,5 x XP
 • LEVEL 100 = 1,75 x XP

Primer: Stranka je LEVEL 50 in opravi nakup za 50 EUR. Število pridobljenih XP je v tem primeru 225. (50 EUR x 3 x 1,5)

 1. Znotraj posameznih LEVEL-ov stranka lahko zbrane XPje zamenja za različne perke/ugodnosti. Perki/ugodnosti se po LEVEL-ih razlikujejo. Višji LEVEL pomeni za stranko zanimivejši perk.
 1. Ko stranka doseže določeni LEVEL, ostane na tem LEVEL-u in ne nazaduje na prejšnji LEVEL, kljub 12 mesečni veljavnosti osvojenih XP.
 2. XP se lahko uveljavijo za perke šele pri naslednjem nakupu.
 3. Bonitete/perki se lahko izkoristijo v spletni trgovini igabiba.
 4. Prejmete lahko do 10% popust na ceno izdelkov. Ob nakupu igralne konzole (Playstation, Xbox, Nintendo) in hkratnem koriščenju ugodnosti je najvišji mogoč popust 5%.
 5. Podjetje Colby d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitve programa zvestobe brez obrazložitve. Po obvestilu o datumu konca programa zvestobe se nove XP igabiba v okviru programa ne zbirajo več, medtem ko je obstoječe XP mogoče uporabiti v treh mesecih po datumu obvestila o prenehanju programa zvestobe.
 6. Podjetje Colby d.o.o si pridružuje pravico, da v primeru kršitve pogojev uporabe takoj blokira XP zvestobe ali če tako zahteva imetnik računa.
 7. Podjetje Colby d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe pogojev z obvestilom 1 teden pred uveljavitvijo sprememb.
 8. XP zvestobe ni mogoče združiti z drugimi promocijami, popusti in ugodnostmi
 9. XP veljajo 12 mesecev od datuma, ko so bile zbrane, in se po tem obdobju zbrišejo.
 10. Ob vračilu izdelka se zadevne XP vrnejo na račun kartice.

Zadnja posodobitev pogojev: 20. 4. 2020

Pogoj za vključitev v program zvestobe igabiba je registracija na spletni strani igabiba.si, vaše soglasje za uporabo osebnih podatkov, vključno za tržno komuniciranje.

Osebni podatki imetnikov računa na igabiba.si se obdelujejo skladno z zahtevami UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne (27. aprila 2016) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1) in smernicami za obdelavo podatkov igabiba.