Opredelitev pojmov

Organizator nagradnih iger na Facebook strani igabiba je podjetje Colby d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor, 2000 Maribor. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

Dnevne nagradne igre bodo potekale od 13. aprila 2021 do 26. aprila 2021, 23.59. Elektronski žreb nagrajenca bo potekal vsak naslednji delovni dan z začetkom 14. aprila 2021. V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki oddajo komentar pod Facebook objavo dnevne nagradne igre, ki traja od objave statusa s pozivom k sodelovanju do 23.59 tekočega dne.

En udeleženec lahko v dnevnem nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Facebook sporočila.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonsko številko in davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre

Dnevne nagradne igre bodo potekale od 13. aprila 2021 do 26. aprila 2021, 23.59. Pri čemer bodo te aktivne od objave Facebook statusa s pozivom k sodelovanju do 23.59 tekočega dne. Žreb nagrajenca bo potekal vsak naslednji delovni dan z začetkom 14. aprila 2021.

Nagrada

Vsak delovni dan od 14. aprila 2021 do 28. aprila 2021 bomo izbrali naključnega izžrebanca, ki bo dan prej oziroma zadnji delovni dan (do 23.59) sodeloval v nagradni igri. Pri čemer se bodo nagrade iz dneva v dan razlikovale.

Nagrade:

 1. april: digitalna koda Spacebase Startopia za PS4
 2. april: MOYE Aurras True wireless brezžične slušalke - roza barve
 3. april: digitalna koda Ranch Sim za PC
 4. april: MOYE Aurras True wireless brezžične slušalke - modre barve
 5. april: digitalna koda Curse of The Dead Gods za PC
 6. april: Gaming žična miška REDRAGON M602-1 NEMEANLION 2
 7. april: digitalna koda It Takes Two za PS4
 8. april: STAR WARS DARTH VADER potovalna skodelica
 9. april: digitalna koda Werewolf The Apokalipse Earthblood za PS4
 10. april: MOYE Aurras True wireless brezžične slušalke - rumene barve
 11. april: digitalna koda Puyo Puyo Tetris 2 za xbox one
 12. april: FUNKO figura STAR WARS: MANDALORIAN - THE CHILD
 13. april: digitalna koda Tennis World Tour 2 Complete Edition za PS5
 14. april: REDRAGON WIRED CAMOUFLAGE SET (miška in tipkovnica)

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.