Opredelitev pojmov

Organizator nagradnih iger na Facebook strani igabiba je podjetje Colby d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor, 2000 Maribor. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

 

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

 

Pravila sodelovanja v nagradni igri

 Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

 

Elektronsko nagradno žrebanje

Dnevne nagradne igre bodo potekale od 1. decembra 2020 do 24. decembra 2020, 23.59. Elektronski žreb nagrajenca bo potekal vsak naslednji delovni dan z začetkom 2. decembra 2020. V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki oddajo komentar pod Facebook objavo dnevne nagradne igre, ki traja od objave statusa s pozivom k sodelovanju do 23.59 tekočega dne.

 

En udeleženec lahko v dnevnem nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Facebook sporočila.

 

Obveznosti izžrebanca 

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

 

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

 

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

Trajanje nagradne igre

Dnevne nagradne igre bodo potekale od 1. decembra 2020 do 24. decembra 2020, 23.59. Pri čemer bodo te aktivne od objave Facebook statusa s pozivom k sodelovanju do 23.59 tekočega dne. Žreb nagrajenca bo potekal vsak naslednji delovni dan z začetkom 2. decembra 2020.

 

Nagrada 

Vsak delovni dan od 2. decembra 2020 do 28. decembra 2020 bomo izbrali naključnega izžrebanca, ki bo dan prej oziroma zadnji delovni dan (do 23.59) sodeloval v nagradni igri. Pri čemer se bodo nagrade iz dneva v dan razlikovale.

 

Nagrade:

 1. december: digitalna koda za igro WRC 9 (PC)
 2. december: verižica Enderman Minecraft
 3. december: digitalna koda za igro Wasteland 3 (PC)
 4. december: majica World of Warcraft
 5. december: digitalna koda za igro Let's Sing Queen (XB1)
 6. december: Funko figura Raven
 7. december: digitalna koda za igro 9 Monkeys of Shaoline (NSW)
 8. december: Majica Heroes of the Storm
 9. december: Jopa s kapuco CYBERPUNK 2077
 10. december: digitalna koda za igro Descenders (PS4)
 11. december: Majica Overwatch
 12. december: Call of Duty Monkey Bomb nahrbtnik in Call of duty Captain John figurica
 13. december: digitalna koda za igro Let's Sing 2021 (PS4)
 14. december: Zbirateljska izdaja World of Warcraft: Legion
 15. december: Gramofonska plošča No Straight Roads
 16. december: Zbirateljska izdaja Deliver us the moon
 17. december: digitalna koda za igro Deliver us the moon (NSW)
 18. december: Igra Football manager 2021 (PC)
 19. december: Majica Shadow of the Tomb Raider
 20. december: digitalna koda za igro Farming Simulator 19 Premium Edition (PC) in figura traktor Farming Simulator.
 21. december: digitalna koda za igro DIRT 5 (PS4)
 22. december: World of Warcraft: Shadowlands Collectors Edition
 23. december: digitalna koda za igro eFootball PES 2021 Season Update (PC), figura Lionel Messi in Jan Oblak
 24. december: Call of Duty: Black Ops 4 Mystery Box (PC)

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

 

Dopolnitev splošnih pogojev 24. 12. 2020. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre posredovati TRR.